Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймаг, хотын нэр: Улаанбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Сүхбаатар
Хуулийн этгээдийн төрөл: Аж ахуйн нэгж
Экспортлогч, импортлогчийн нэр: Хөх чулуут хайрхан ХХК
Талбарын нэр Талбарын утга
Экспортлогч, импортлогчийн нэр: Хөх чулуут хайрхан ХХК
Зөвшөөрлийн төрөл : Экспорт
Зөвшөөрөл олгосон байгууллагын нэр: БОАЖЯ
Зөвшөөрлийн дугаар: 180039
Зөвшөөрөл олгосон огноо : 2019-01-29
Зөвшөөрөл дуусах огноо : 2019-02-28
Нэвтрүүлэх боомтын нэр: Замын-Үүд
Гадаад улсын нэр: БНХАУ
Буцах