Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймаг, хотын нэр: Улаанбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Сүхбаатар
Хуулийн этгээдийн төрөл: Аж ахуйн нэгж
Экспортлогч, импортлогчийн нэр: Яагд энд тур ХХК
Талбарын нэр Талбарын утга
Экспортлогч, импортлогчийн нэр: Яагд энд тур ХХК
Зөвшөөрлийн төрөл : Экспорт
Зөвшөөрөл олгосон байгууллагын нэр: БОАЖЯ
Зөвшөөрлийн дугаар: 180038
Зөвшөөрөл олгосон огноо : 2019-01-28
Зөвшөөрөл дуусах огноо : 2019-02-28
Нэвтрүүлэх боомтын нэр: Буянт-Ухаа
Гадаад улсын нэр: АНУ
Буцах