Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймаг, хотын нэр: Улаанбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Чингэлтэй
Хуулийн этгээдийн төрөл: Аж ахуйн нэгж
Экспортлогч, импортлогчийн нэр: Монгол сафари ХХК
Талбарын нэр Талбарын утга
Экспортлогч, импортлогчийн нэр: Монгол сафари ХХК
Зөвшөөрлийн төрөл : Экспорт
Зөвшөөрөл олгосон байгууллагын нэр: БОАЖЯ
Зөвшөөрлийн дугаар: 180037
Зөвшөөрөл олгосон огноо : 2019-01-22
Зөвшөөрөл дуусах огноо : 2019-02-22
Нэвтрүүлэх боомтын нэр: Буянт-Ухаа
Гадаад улсын нэр: Турк
Буцах