Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймаг, хотын нэр: Улаанбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Сүхбаатар
Хуулийн этгээдийн төрөл: Аж ахуйн нэгж
Экспортлогч, импортлогчийн нэр: Монгол улсын их сургууль
Утасны дугаар: Ж.Цолмон 99152646 2016.11.01
Талбарын нэр Талбарын утга
Экспортлогч, импортлогчийн нэр: Монгол улсын их сургууль
Зөвшөөрлийн төрөл : Экспорт
Зөвшөөрөл олгосон байгууллагын нэр: БОАЖЯ
Зөвшөөрлийн дугаар: 180036
Зөвшөөрөл олгосон огноо : 2019-01-16
Зөвшөөрөл дуусах огноо : 2019-02-16
Нэвтрүүлэх боомтын нэр: Буянт-Ухаа
Гадаад улсын нэр: ХБНГУ
Буцах