Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймаг, хотын нэр: Улаанбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Сүхбаатар
Хуулийн этгээдийн төрөл: Аж ахуйн нэгж
Экспортлогч, импортлогчийн нэр: Азийн бүргэд ХХК
Экспортлогч, импортлогчийн регистрийн дугаар: PД:2801914
Утасны дугаар: Захирал Д.Базаргүр Утас:99587608
Талбарын нэр Талбарын утга
Экспортлогч, импортлогчийн нэр: Азийн бүргэд ХХК
Зөвшөөрлийн төрөл : Экспорт
Зөвшөөрөл олгосон байгууллагын нэр: БОАЖЯ
Зөвшөөрлийн дугаар: 180035
Зөвшөөрөл олгосон огноо : 2019-01-11
Зөвшөөрөл дуусах огноо : 2019-02-10
Нэвтрүүлэх боомтын нэр: Өвдөг-Баянхошуу
Гадаад улсын нэр: БНХАУ
Буцах