Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймаг, хотын нэр: Улаанбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Сүхбаатар
Хуулийн этгээдийн төрөл: Аж ахуйн нэгж
Экспортлогч, импортлогчийн нэр: Монголын шувуу судлалын нийгэмлэг
Талбарын нэр Талбарын утга
Экспортлогч, импортлогчийн нэр: Монголын шувуу судлалын нийгэмлэг
Зөвшөөрлийн төрөл : Экспорт
Зөвшөөрөл олгосон байгууллагын нэр: БОАЖЯ
Зөвшөөрлийн дугаар: 180034
Зөвшөөрөл олгосон огноо : 2019-01-10
Зөвшөөрөл дуусах огноо : 2019-02-10
Нэвтрүүлэх боомтын нэр: Буянт-Ухаа
Гадаад улсын нэр: Швейцарь
Буцах