Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймаг, хотын нэр: Улаанбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Сүхбаатар
Хуулийн этгээдийн төрөл: Аж ахуйн нэгж
Экспортлогч, импортлогчийн нэр: Азийн бүргэд ХХК
Экспортлогч, импортлогчийн регистрийн дугаар: PД:2801914
Утасны дугаар: Захирал Д.Базаргүр Утас:99587608
Талбарын нэр Талбарын утга
Экспортлогч, импортлогчийн нэр: Азийн бүргэд ХХК
Зөвшөөрлийн төрөл : Экспорт
Зөвшөөрлийн дугаар: ГА-14.014
Буцах