Амьтны баг
Багийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Багийн латин нэр
1 Амьтан Хөвчтөн Яст загас Яргайтан Salmoniformes Дэлгэрэнгүй
2 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Эргүүбортон Caprimulgiformes Дэлгэрэнгүй
3 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Эвэр хошуутан Bucerotiformes Дэлгэрэнгүй
4 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Шунгууртан Podicipediformes Дэлгэрэнгүй
5 Амьтан Үе хөлтөн Шавж Шулуун далавчтан Orthoptera Дэлгэрэнгүй
6 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Шонхортон Falconiformes Дэлгэрэнгүй
7 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Шавьж идэштэн Soricomorpha Дэлгэрэнгүй
8 Амьтан Хөвчтөн Яст загас Цурхайтан Esociformes Дэлгэрэнгүй
9 Амьтан Хөвчтөн Яст загас Цулбууртан Siluriformes Дэлгэрэнгүй
10 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Хөхөөтөн Cuculiformes Дэлгэрэнгүй