Амьтны баг
Багийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Багийн латин нэр
1 Амьтан Хөвчтөн Яст загас Цулбууртан Siluriformes Дэлгэрэнгүй
2 Амьтан Хөвчтөн Яст загас Алганатан Perciformes Дэлгэрэнгүй
3 Амьтан Хөвчтөн Яст загас Цурхайтан Esociformes Дэлгэрэнгүй
4 Амьтан Хөвчтөн Яст загас Яргайтан Salmoniformes Дэлгэрэнгүй
5 Амьтан Хөвчтөн Яст загас Сагамхайтан Gadiformes Дэлгэрэнгүй
6 Амьтан Хөвчтөн Яст загас Живэртэн Scorpaeniformes Дэлгэрэнгүй
7 Амьтан Хөвчтөн Яст загас Мөрөгтөн Cypriniformes Дэлгэрэнгүй
8 Амьтан Хөвчтөн Яст загас Хилэмтэн Acipenseriformes Дэлгэрэнгүй
9 Амьтан Хөвчтөн Эрүүгүйтэн загас Дугариг амтан Petromyzontiformes Дэлгэрэнгүй
10 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Шонхортон Falconiformes Дэлгэрэнгүй