Амьтны баг
Багийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Багийн латин нэр
1 Амьтан Цагираг хорхой Хануур хорхой Arhynchobdellida  Arhynchobdellida  Дэлгэрэнгүй
2 Амьтан Цагираг хорхой Хануур хорхой Rhynchobdellida Rhynchobdellida Дэлгэрэнгүй
3 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Шавьж идэштэн Soricomorpha Дэлгэрэнгүй
4 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Туруутан Artiodactyla Дэлгэрэнгүй
5 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Зараатан Erinaceomorpha Дэлгэрэнгүй
6 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Туулайтан Lagomorpha Дэлгэрэнгүй
7 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Гар далавчтан Chiroptera Дэлгэрэнгүй
8 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Rodentia Дэлгэрэнгүй
9 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Туурайтан Perissodactyla Дэлгэрэнгүй
10 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Мах идэштэн Carnivora Дэлгэрэнгүй