Амьтны баг
Багийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Багийн латин нэр
1 Бичил биетэн Ascomycota Eurotiomycetes Chaetothyriales Chaetothyriales Дэлгэрэнгүй
2 Бичил биетэн Ascomycota Eurotiomycetes Incertae sedis Incertae sedis Дэлгэрэнгүй
3 Бичил биетэн Ascomycota Dothideomycetes Incertae sedis Incertae sedis Дэлгэрэнгүй
4 Бичил биетэн Ascomycota Eurotiomycetes Arachnomycetales Arachnomycetales Дэлгэрэнгүй
5 Бичил биетэн Ascomycota Eurotiomycetes Eurotiales Eurotiales Дэлгэрэнгүй
6 Бичил биетэн Ascomycota Eurotiomycetes Onygenales Onygenales Дэлгэрэнгүй
7 Бичил биетэн Ascomycota Dothideomycetes Venturiales Venturiales Дэлгэрэнгүй
8 Бичил биетэн Ascomycota Dothideomycetes Botryosphaeriales Botryosphaeriales Дэлгэрэнгүй
9 Бичил биетэн Ascomycota Dothideomycetes Pleosporales Pleosporales Дэлгэрэнгүй
10 Бичил биетэн Ascomycota Leotiomycetes Helotiales Helotiales Дэлгэрэнгүй