Амьтны баг
Багийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Багийн латин нэр
81 Бичил биетэн Ascomycota Pezizomycetes Incertae sedis Incertae sedis Дэлгэрэнгүй
82 Бичил биетэн Ascomycota Sordariomycetes Amphisphaeriales Amphisphaeriales Дэлгэрэнгүй
83 Бичил биетэн Ascomycota Sordariomycetes Coniochaetales Coniochaetales Дэлгэрэнгүй
84 Бичил биетэн Ascomycota Sordariomycetes Calosphaeriales Calosphaeriales Дэлгэрэнгүй
85 Бичил биетэн Ascomycota Sordariomycetes Chaetosphaeriales Chaetosphaeriales Дэлгэрэнгүй
86 Бичил биетэн Ascomycota Sordariomycetes Diaporthales Diaporthales Дэлгэрэнгүй
87 Бичил биетэн Ascomycota Sordariomycetes Hypocreales Hypocreales Дэлгэрэнгүй
88 Бичил биетэн Ascomycota Sordariomycetes Sordariales Sordariales Дэлгэрэнгүй
89 Бичил биетэн Ascomycota Sordariomycetes Microascales Microascales Дэлгэрэнгүй
90 Бичил биетэн Ascomycota Sordariomycetes Xylariales Xylariales Дэлгэрэнгүй