Амьтны баг
Багийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Багийн латин нэр
71 Бичил биетэн Ascomycota Dothideomycetes Incertae sedis Incertae sedis Дэлгэрэнгүй
72 Бичил биетэн Ascomycota Eurotiomycetes Arachnomycetales Arachnomycetales Дэлгэрэнгүй
73 Бичил биетэн Ascomycota Eurotiomycetes Chaetothyriales Chaetothyriales Дэлгэрэнгүй
74 Бичил биетэн Ascomycota Eurotiomycetes Eurotiales Eurotiales Дэлгэрэнгүй
75 Бичил биетэн Ascomycota Eurotiomycetes Onygenales Onygenales Дэлгэрэнгүй
76 Бичил биетэн Ascomycota Eurotiomycetes Incertae sedis Incertae sedis Дэлгэрэнгүй
77 Бичил биетэн Ascomycota Leotiomycetes Helotiales Helotiales Дэлгэрэнгүй
78 Бичил биетэн Ascomycota Leotiomycetes Thelebolales Thelebolales Дэлгэрэнгүй
79 Бичил биетэн Ascomycota Leotiomycetes Incertae sedis Incertae sedis Дэлгэрэнгүй
80 Бичил биетэн Ascomycota Pezizomycetes Pezizales Pezizales Дэлгэрэнгүй