Амьтны баг
Багийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Багийн латин нэр
61 Амьтан Цагираг хорхой Хануур хорхой Rhynchobdellida Rhynchobdellida Дэлгэрэнгүй
62 Амьтан Зөөлөн биетэн Хэвэл хөлтөн буюу Эмгэн хумс Gastropoda Gastropoda Дэлгэрэнгүй
63 Амьтан Хавтгай хорхой Сормууст хорхой Tricladida Tricladida Дэлгэрэнгүй
64 Амьтан Үе хөлтөн Аалз хэлбэртэн Araneae Araneae Дэлгэрэнгүй
65 Бичил биетэн Ascomycota Dothideomycetes Botryosphaeriales Botryosphaeriales Дэлгэрэнгүй
66 Бичил биетэн Ascomycota Dothideomycetes Capnodiales Capnodiales Дэлгэрэнгүй
67 Бичил биетэн Ascomycota Dothideomycetes Dothideales Dothideales Дэлгэрэнгүй
68 Бичил биетэн Ascomycota Dothideomycetes Jahnulales Jahnulales Дэлгэрэнгүй
69 Бичил биетэн Ascomycota Dothideomycetes Pleosporales Pleosporales Дэлгэрэнгүй
70 Бичил биетэн Ascomycota Dothideomycetes Venturiales Venturiales Дэлгэрэнгүй