Амьтны баг
Багийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Багийн латин нэр
51 Амьтан Үе хөлтөн Шавж Хоовгон Trichoptera Дэлгэрэнгүй
52 Амьтан Үе хөлтөн Шавж Үлэмж далавчтан Megaloptera Дэлгэрэнгүй
53 Амьтан Үе хөлтөн Шавж Шулуун далавчтан Orthoptera Дэлгэрэнгүй
54 Амьтан Зөөлөн биетэн Хоёр хавтастан Veneroida Veneroida Дэлгэрэнгүй
55 Амьтан Зөөлөн биетэн Хоёр хавтастан Сувдтан/Танатан Unionoida Дэлгэрэнгүй
56 Амьтан Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Салаа сахалт хавч Cladocera Дэлгэрэнгүй
57 Амьтан Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Ctenopoda Ctenopoda Дэлгэрэнгүй
58 Амьтан Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Anomopoda Дэлгэрэнгүй
59 Амьтан Үе хөлтөн Maxillopoda Сэлүүр хөлт хавч Cyclopoida Дэлгэрэнгүй
60 Амьтан Цагираг хорхой Хануур хорхой Arhynchobdellida  Arhynchobdellida  Дэлгэрэнгүй