Амьтны баг
Багийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Багийн латин нэр
41 Амьтан Хөвчтөн Яст загас Живэртэн Scorpaeniformes Дэлгэрэнгүй
42 Амьтан Хөвчтөн Яст загас Алганатан Perciformes Дэлгэрэнгүй
43 Амьтан Үе хөлтөн Хавч хэлбэртэн Арван хөлтөн Decapoda Дэлгэрэнгүй
44 Амьтан Үе хөлтөн Шавж Өдөрч Ephemeroptera Дэлгэрэнгүй
45 Амьтан Үе хөлтөн Шавж Сонотон Odonata Дэлгэрэнгүй
46 Амьтан Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Coleoptera Дэлгэрэнгүй
47 Амьтан Үе хөлтөн Шавж Хайрсан далавчтан Lepidoptera Дэлгэрэнгүй
48 Амьтан Үе хөлтөн Шавж Сарьсан далавчтан Hymenoptera Дэлгэрэнгүй
49 Амьтан Үе хөлтөн Шавж Хос далавчтан Diptera Дэлгэрэнгүй
50 Амьтан Үе хөлтөн Шавж Хаварч Plecoptera Дэлгэрэнгүй