Амьтны баг
Багийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Багийн латин нэр
21 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Эргүүбортон Caprimulgiformes Дэлгэрэнгүй
22 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Ураацайтан Apodiformes Дэлгэрэнгүй
23 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Зүсэгтэн Coraciiformes Дэлгэрэнгүй
24 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Тоншуултан Piciformes Дэлгэрэнгүй
25 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Passeriformes Дэлгэрэнгүй
26 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Харцагатан Accipitriformes Дэлгэрэнгүй
27 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Эвэр хошуутан Bucerotiformes Дэлгэрэнгүй
28 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Тоодогтон Otidiformes Дэлгэрэнгүй
29 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Налтан Phoenicopteriformes Дэлгэрэнгүй
30 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Ногтруутан Pterocliformes Дэлгэрэнгүй