Амьтны баг
Багийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Багийн латин нэр
11 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Хотонтон Pelecaniformes Дэлгэрэнгүй
12 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Өрөвтастан Ciconiiformes Дэлгэрэнгүй
13 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Галуутан Anseriformes Дэлгэрэнгүй
14 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Шонхортон Falconiformes Дэлгэрэнгүй
15 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Тахиатан Galliformes Дэлгэрэнгүй
16 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Тогоруутан Gruiformes Дэлгэрэнгүй
17 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Хиазтан Charadriiformes Дэлгэрэнгүй
18 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Тагтаатан Columbiformes Дэлгэрэнгүй
19 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Хөхөөтөн Cuculiformes Дэлгэрэнгүй
20 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Уультан Strigiformes Дэлгэрэнгүй