Амьтны баг
Багийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Багийн латин нэр
141 Bacteria Proteobacteria Gammaproteobacteria Oceanospirillales Oceanospirillales Дэлгэрэнгүй
142 Bacteria Proteobacteria Gammaproteobacteria Pseudomonadales Pseudomonadales Дэлгэрэнгүй
143 Bacteria Proteobacteria Gammaproteobacteria Xanthomonadales Xanthomonadales Дэлгэрэнгүй
144 Амьтан Хатгуурт хорхой Palaeacanthocephala Polymorphida Polymorphida Дэлгэрэнгүй
145 Амьтан Хатгуурт хорхой Archiacanthocephala Gigantorhynchida  Gigantorhynchida  Дэлгэрэнгүй
146 Амьтан Хавтгай хорхой Туузан хорхой Cyclophyllidea Cyclophyllidea Дэлгэрэнгүй
147 Амьтан Хавтгай хорхой Туузан хорхой Diphyllobothriidea Diphyllobothriidea Дэлгэрэнгүй
148 Амьтан Хавтгай хорхой Шимэгч хорхой Diplostomida Diplostomida Дэлгэрэнгүй
149 Амьтан Хавтгай хорхой Шимэгч хорхой Plagiorchiida Plagiorchiida Дэлгэрэнгүй
150 Амьтан Дугариг хорхой Secernentea Strongylida Strongylida Дэлгэрэнгүй