Амьтны баг
Багийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Багийн латин нэр
91 Бичил биетэн Ascomycota Sordariomycetes Incertae sedis Incertae sedis Дэлгэрэнгүй
92 Бичил биетэн Ascomycota Incertae sedis Incertae sedis Incertae sedis Дэлгэрэнгүй
93 Бичил биетэн Basidiomycota Agaricomycetes Agaricales Agaricales Дэлгэрэнгүй
94 Бичил биетэн Basidiomycota Agaricomycetes Cantharellales Cantharellales Дэлгэрэнгүй
95 Бичил биетэн Basidiomycota Agaricomycetes Corticiales Corticiales Дэлгэрэнгүй
96 Бичил биетэн Basidiomycota Agaricomycetes Gloeophyllales Gloeophyllales Дэлгэрэнгүй
97 Бичил биетэн Basidiomycota Agaricomycetes Hymenochaetales Hymenochaetales Дэлгэрэнгүй
98 Бичил биетэн Basidiomycota Agaricomycetes Polyporales Polyporales Дэлгэрэнгүй
99 Бичил биетэн Basidiomycota Agaricomycetes Incertae sedis Incertae sedis Дэлгэрэнгүй
100 Бичил биетэн Basidiomycota Ustilaginomycetes Ustilaginales Ustilaginales Дэлгэрэнгүй