Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Талбарын нэр Талбарын утга
Судалгааны зөвшөөрөл баталсан байгууллагын нэр: БОАЖЯ-ны Хүрээлэн буй орчин байгалын нөөцийн газар
Судалгааны зөвшөөрөл баталсан огноо: 2018-12-05
Судалгааны зөвшөөрөл баталсан шийдвэрийн нэр, дугаар: Хамтран ажиллах гэрээ Дугаар №01
Захиалагч байгууллагын нэр: "Халхгол" сумын ЗДТГ
Судалгааны төрөл: Амьтны менежментийн төлөвлөгөөний судалгаа
Судалгааны нэр: Буйр нуурын загасны нөөц, загас агнуурын менжментийн төлөвлөгөө
Судалгаа хийсэн хугацаа: 2018-07-24-30
Судалгаа хамрах нутаг дэвсгэр: Дорнод аймгийн Халх гол сумын Ялалт баг
Судалгааны ажил гүйцэтгэгч байгууллагын нэр: "Био Ресурс" ХХК
Судалгаа хийсэн судлаачид: Б. Мөнболд Г. Довчиндорж Г. Түвшинжаргал
Судалгааны ажлын зорилго: Буйр нуурын загасны нөөц тогтоох жилд олборлох боломжит хэмжээг тотоох
Судалгааны ажлын тайлангийн хураангуй: Загас бол хүнс тэжээлийн чухал ач холбогдолтой үнэт баялаг, арвин их нөөц юм. Эрт үеэс эхлэн Монгол орны загасны баялаг бүхий нууруудаас загас олборлон гадаад, дотоодын зах зээлд борлуулсаар ирсэн билээ. Загас агнуурын нөөц бүхий нуураас агнасан загасны төрөл зүйл, хэмжээ байдаггүй нь загасны сүргийн бүтцийг алдагдуулахгүй тогтвортой хадгалахад сөргөөр нөлөөлж буйг дурьдах нь зүйтэй. 1954 оноос Буйр нуурын загасны үйлдвэр загас олборлон хүн амын хүнсний хэрэгцээний болон гадаад худалдааны нэг чухал бүтээгдэхүүн болгон нийлүүлсээр иржээ. Загас олборлолт явуулж байх эхний жилүүдэд загасны хэмжээ нэлээд том, жин ихтэй цөөн тооны загас агнуурт ордог байсан бөгөөд цаашид агнуурт орох загасны эзлэх хувь, зүйлийн бүрэлдэхүүн өөрчлөгдөж байжээ. Зах зээлийн нийгэмд шилжсэн үеэс эхлэн хувь хүмүүс, аж ахуйн нэгжүүд загас олборлон олборлолтонд орж байгаа загасны зүйлийн бүрэлдэхүүн, эзлэх хувийн тооцоо байхгүй болсон байна.
Судалгааны ажлын тайлан: Тайлан харах