Амьтны анги
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Ангийн латин нэр
1 Bacteria Actinobacteria Actinobacteria Actinobacteria Дэлгэрэнгүй
2 Амьтан Хөвчтөн Яст загас Actinopterygii Дэлгэрэнгүй
3 Бичил биетэн Basidiomycota Agaricomycetes Agaricomycetes Дэлгэрэнгүй
4 Bacteria Proteobacteria Alphaproteobacteria Alphaproteobacteria Дэлгэрэнгүй
5 Амьтан Хөвчтөн Хоёр нутагтан Amphibia Дэлгэрэнгүй
6 Амьтан Үе хөлтөн Аалз хэлбэртэн Arachnida Дэлгэрэнгүй
7 Амьтан Хатгуурт хорхой Archiacanthocephala Archiacanthocephala Дэлгэрэнгүй
8 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Aves Дэлгэрэнгүй
9 Bacteria Firmicutes Bacilli Bacilli Дэлгэрэнгүй
10 Bacteria Proteobacteria Betaproteobacteria Betaproteobacteria Дэлгэрэнгүй