Амьтны анги
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Ангийн латин нэр
1 Bacteria Actinobacteria Actinobacteria Actinobacteria Дэлгэрэнгүй
2 Бичил биетэн Basidiomycota Agaricomycetes Agaricomycetes Дэлгэрэнгүй
3 Bacteria Proteobacteria Alphaproteobacteria Alphaproteobacteria Дэлгэрэнгүй
4 Амьтан Хатгуурт хорхой Archiacanthocephala Archiacanthocephala Дэлгэрэнгүй
5 Bacteria Firmicutes Bacilli Bacilli Дэлгэрэнгүй
6 Bacteria Proteobacteria Betaproteobacteria Betaproteobacteria Дэлгэрэнгүй
7 Амьтан Дугариг хорхой Chromadorea Chromadorea Дэлгэрэнгүй
8 Бичил биетэн Chytridiomycota Chytridiomycetes Chytridiomycetes Дэлгэрэнгүй
9 Bacteria Cyanobacteria Cyanophyceae Cyanophyceae Дэлгэрэнгүй
10 Бичил биетэн Ascomycota Dothideomycetes Dothideomycetes Дэлгэрэнгүй