Амьтны анги
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Ангийн латин нэр
1 Амьтан Хөвчтөн Яст загас Actinopterygii Дэлгэрэнгүй
2 Амьтан Хөвчтөн Эрүүгүйтэн загас Cephalaspidomorphi Дэлгэрэнгүй
3 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Aves Дэлгэрэнгүй
4 Амьтан Хавтгай хорхой Шимэгч хорхой Trematoda Дэлгэрэнгүй
5 Амьтан Үе хөлтөн Шавж Insecta Дэлгэрэнгүй
6 Амьтан Зөөлөн биетэн Хэвэл хөлтөн буюу Эмгэн хумс Gastropoda Дэлгэрэнгүй
7 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Mammalia Дэлгэрэнгүй
8 Амьтан Зөөлөн биетэн Хоёр хавтастан Bivalvia Дэлгэрэнгүй
9 Амьтан Хөвчтөн Хоёр нутагтан Amphibia Дэлгэрэнгүй
10 Амьтан Цагираг хорхой Хануур хорхой Hirudinea Дэлгэрэнгүй