Амьтны анги
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Ангийн латин нэр
1 Bacteria Actinobacteria Actinobacteria Actinobacteria Дэлгэрэнгүй
2 Бичил биетэн Ascomycota Pezizomycetes Pezizomycetes Дэлгэрэнгүй
3 Бичил биетэн Ascomycota Dothideomycetes Dothideomycetes Дэлгэрэнгүй
4 Бичил биетэн Ascomycota Leotiomycetes Leotiomycetes Дэлгэрэнгүй
5 Бичил биетэн Ascomycota Saccharomycetes Saccharomycetes Дэлгэрэнгүй
6 Бичил биетэн Ascomycota Sordariomycetes Sordariomycetes Дэлгэрэнгүй
7 Бичил биетэн Ascomycota Incertae sedis Incertae sedis Дэлгэрэнгүй
8 Бичил биетэн Ascomycota Eurotiomycetes Eurotiomycetes Дэлгэрэнгүй
9 Бичил биетэн Basidiomycota Ustilaginomycetes Ustilaginomycetes Дэлгэрэнгүй
10 Бичил биетэн Basidiomycota Microbotryomycetes Microbotryomycetes Дэлгэрэнгүй