Амьтны анги
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Ангийн латин нэр
1 Archaea Euryarchaeota Halobacteria Halobacteria Дэлгэрэнгүй
2 Bacteria Proteobacteria Gammaproteobacteria Gammaproteobacteria Дэлгэрэнгүй
3 Bacteria Proteobacteria Betaproteobacteria Betaproteobacteria Дэлгэрэнгүй
4 Bacteria Cyanobacteria Cyanophyceae Cyanophyceae Дэлгэрэнгүй
5 Bacteria Proteobacteria Alphaproteobacteria Alphaproteobacteria Дэлгэрэнгүй
6 Bacteria Actinobacteria Actinobacteria Actinobacteria Дэлгэрэнгүй
7 Bacteria Firmicutes Bacilli Bacilli Дэлгэрэнгүй
8 Амьтан Цагираг хорхой Хануур хорхой Hirudinea Дэлгэрэнгүй
9 Амьтан Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Branchiopoda Дэлгэрэнгүй
10 Амьтан Үе хөлтөн Хавч хэлбэртэн Malacostraca Дэлгэрэнгүй