Амьтны анги
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Ангийн латин нэр
1 Бичил биетэн Basidiomycota Ustilaginomycetes Ustilaginomycetes Дэлгэрэнгүй
2 Бичил биетэн Ascomycota Sordariomycetes Sordariomycetes Дэлгэрэнгүй
3 Бичил биетэн Ascomycota Saccharomycetes Saccharomycetes Дэлгэрэнгүй
4 Бичил биетэн Chytridiomycota Chytridiomycetes Chytridiomycetes Дэлгэрэнгүй
5 Бичил биетэн Basidiomycota Agaricomycetes Agaricomycetes Дэлгэрэнгүй
6 Бичил биетэн Ascomycota Incertae sedis Incertae sedis Дэлгэрэнгүй
7 Бичил биетэн Ascomycota Dothideomycetes Dothideomycetes Дэлгэрэнгүй
8 Бичил биетэн Zygomycota Incertae sedis Incertae sedis Дэлгэрэнгүй
9 Бичил биетэн Basidiomycota Microbotryomycetes Microbotryomycetes Дэлгэрэнгүй
10 Бичил биетэн Ascomycota Pezizomycetes Pezizomycetes Дэлгэрэнгүй