Амьтны анги
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Ангийн латин нэр
41 Бичил биетэн Basidiomycota Agaricomycetes Agaricomycetes Дэлгэрэнгүй
42 Амьтан Хөвчтөн Яст загас Actinopterygii Дэлгэрэнгүй
43 Bacteria Actinobacteria Actinobacteria Actinobacteria Дэлгэрэнгүй