Амьтны анги
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Ангийн латин нэр
41 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Aves Дэлгэрэнгүй
42 Амьтан Хөвчтөн Эрүүгүйтэн загас Cephalaspidomorphi Дэлгэрэнгүй
43 Амьтан Хөвчтөн Яст загас Actinopterygii Дэлгэрэнгүй