Амьтны анги
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Ангийн латин нэр
31 Амьтан Цагираг хорхой Хануур хорхой Hirudinea Дэлгэрэнгүй
32 Бичил биетэн Ascomycota Saccharomycetes Saccharomycetes Дэлгэрэнгүй
33 Бичил биетэн Basidiomycota Microbotryomycetes Microbotryomycetes Дэлгэрэнгүй
34 Бичил биетэн Zygomycota Incertae sedis Incertae sedis Дэлгэрэнгүй
35 Бичил биетэн Chytridiomycota Chytridiomycetes Chytridiomycetes Дэлгэрэнгүй
36 Бичил биетэн Basidiomycota Ustilaginomycetes Ustilaginomycetes Дэлгэрэнгүй
37 Бичил биетэн Basidiomycota Agaricomycetes Agaricomycetes Дэлгэрэнгүй
38 Бичил биетэн Ascomycota Incertae sedis Incertae sedis Дэлгэрэнгүй
39 Бичил биетэн Ascomycota Sordariomycetes Sordariomycetes Дэлгэрэнгүй
40 Бичил биетэн Ascomycota Pezizomycetes Pezizomycetes Дэлгэрэнгүй