Амьтны анги
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Ангийн латин нэр
31 Archaea Euryarchaeota Halobacteria Halobacteria Дэлгэрэнгүй
32 Амьтан Дугариг хорхой Enoplea Enoplea Дэлгэрэнгүй
33 Амьтан Дугариг хорхой Chromadorea Chromadorea Дэлгэрэнгүй
34 Амьтан Rotifera Eurotatoria Eurotatoria Дэлгэрэнгүй
35 Амьтан Үе хөлтөн Олон хөлтөн Hexanauplia Дэлгэрэнгүй
36 Bacteria Firmicutes Bacilli Bacilli Дэлгэрэнгүй
37 Bacteria Proteobacteria Alphaproteobacteria Alphaproteobacteria Дэлгэрэнгүй
38 Bacteria Proteobacteria Gammaproteobacteria Gammaproteobacteria Дэлгэрэнгүй
39 Амьтан Хатгуурт хорхой Palaeacanthocephala Palaeacanthocephala Дэлгэрэнгүй
40 Амьтан Хатгуурт хорхой Archiacanthocephala Archiacanthocephala Дэлгэрэнгүй