Амьтны анги дэлгэрэнгүй харах
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймгийн нэр: Animalia - Амьтан - Animal - Животные
Аймгийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Linnaeus, 1758
Хүрээний нэр: Mollusca - Зөөлөн биетэн - Mollusks, molluscs - Моллюски
Хүрээний зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Linnaeus, 1758
Ангийн нэр: Gastropoda - Хэвэл хөлтөн буюу Эмгэн хумс
Буцах