Амьтны анги
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Ангийн латин нэр
21 Амьтан Дугариг хорхой Enoplea Enoplea Дэлгэрэнгүй
22 Амьтан Дугариг хорхой Chromadorea Chromadorea Дэлгэрэнгүй
23 Амьтан Rotifera Eurotatoria Eurotatoria Дэлгэрэнгүй
24 Амьтан Үе хөлтөн Олон хөлтөн Hexanauplia Дэлгэрэнгүй
25 Амьтан Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Branchiopoda Дэлгэрэнгүй
26 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Aves Дэлгэрэнгүй
27 Амьтан Үе хөлтөн Хавч хэлбэртэн Malacostraca Дэлгэрэнгүй
28 Амьтан Үе хөлтөн Шавж Insecta Дэлгэрэнгүй
29 Амьтан Зөөлөн биетэн Хоёр хавтастан Bivalvia Дэлгэрэнгүй
30 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Mammalia Дэлгэрэнгүй