Амьтны анги
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Ангийн латин нэр
21 Бичил биетэн Ascomycota Incertae sedis Incertae sedis Дэлгэрэнгүй
22 Бичил биетэн Basidiomycota Agaricomycetes Agaricomycetes Дэлгэрэнгүй
23 Бичил биетэн Basidiomycota Ustilaginomycetes Ustilaginomycetes Дэлгэрэнгүй
24 Бичил биетэн Chytridiomycota Chytridiomycetes Chytridiomycetes Дэлгэрэнгүй
25 Бичил биетэн Zygomycota Incertae sedis Incertae sedis Дэлгэрэнгүй
26 Бичил биетэн Basidiomycota Microbotryomycetes Microbotryomycetes Дэлгэрэнгүй
27 Бичил биетэн Ascomycota Saccharomycetes Saccharomycetes Дэлгэрэнгүй
28 Bacteria Actinobacteria Actinobacteria Actinobacteria Дэлгэрэнгүй
29 Bacteria Cyanobacteria Cyanophyceae Cyanophyceae Дэлгэрэнгүй
30 Bacteria Proteobacteria Betaproteobacteria Betaproteobacteria Дэлгэрэнгүй