Амьтны анги
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Ангийн латин нэр
11 Бичил биетэн Basidiomycota Ustilaginomycetes Ustilaginomycetes Дэлгэрэнгүй
12 Бичил биетэн Chytridiomycota Chytridiomycetes Chytridiomycetes Дэлгэрэнгүй
13 Bacteria Cyanobacteria Cyanophyceae Cyanophyceae Дэлгэрэнгүй
14 Archaea Euryarchaeota Halobacteria Halobacteria Дэлгэрэнгүй
15 Bacteria Firmicutes Bacilli Bacilli Дэлгэрэнгүй
16 Bacteria Proteobacteria Betaproteobacteria Betaproteobacteria Дэлгэрэнгүй
17 Bacteria Proteobacteria Gammaproteobacteria Gammaproteobacteria Дэлгэрэнгүй
18 Bacteria Proteobacteria Alphaproteobacteria Alphaproteobacteria Дэлгэрэнгүй
19 Амьтан Rotifera Eurotatoria Eurotatoria Дэлгэрэнгүй
20 Бичил биетэн Zygomycota Incertae sedis Incertae sedis Дэлгэрэнгүй