Амьтны анги
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Ангийн латин нэр
1 Бичил биетэн Basidiomycota Ustilaginomycetes Ustilaginomycetes Дэлгэрэнгүй
2 Амьтан Хавтгай хорхой Сормууст хорхой Turbellaria Дэлгэрэнгүй
3 Амьтан Хавтгай хорхой Шимэгч хорхой Trematoda Дэлгэрэнгүй
4 Бичил биетэн Ascomycota Sordariomycetes Sordariomycetes Дэлгэрэнгүй
5 Амьтан Дугариг хорхой Secernentea Secernentea Дэлгэрэнгүй
6 Бичил биетэн Ascomycota Saccharomycetes Saccharomycetes Дэлгэрэнгүй
7 Амьтан Хөвчтөн Мөлхөгч Reptilia Дэлгэрэнгүй
8 Бичил биетэн Ascomycota Pezizomycetes Pezizomycetes Дэлгэрэнгүй
9 Амьтан Хатгуурт хорхой Palaeacanthocephala Palaeacanthocephala Дэлгэрэнгүй
10 Бичил биетэн Basidiomycota Microbotryomycetes Microbotryomycetes Дэлгэрэнгүй