Амьтны анги дэлгэрэнгүй харах
Талбарын нэр Талбарын утга
Аймгийн нэр: Animalia - Амьтан - Animal - Животные
Аймгийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Linnaeus, 1758
Хүрээний нэр: Annelida - Цагираг хорхой - Annelids, ringed worms
Ангийн нэр: Hirudinea - Хануур хорхой
Буцах