Амьтны хүрээ
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Аймгийн латин нэр Хүрээний монгол нэр Хүрээний латин нэр
1 Амьтан Animalia Цагираг хорхой Annelida Дэлгэрэнгүй
2 Амьтан Animalia Хөвчтөн Chordata Дэлгэрэнгүй
3 Амьтан Animalia Хатгуурт хорхой Acanthocephala Дэлгэрэнгүй
4 Амьтан Animalia Хавтгай хорхой Platyhelminthes Дэлгэрэнгүй
5 Амьтан Animalia Хавтгай хорхой Platyhelminthes Дэлгэрэнгүй
6 Амьтан Animalia Үе хөлтөн Arthropoda Дэлгэрэнгүй
7 Амьтан Animalia Зөөлөн биетэн Mollusca Дэлгэрэнгүй
8 Амьтан Animalia Дугариг хорхой Nematoda Дэлгэрэнгүй
9 Бичил биетэн Fungi Zygomycota Zygomycota Дэлгэрэнгүй
10 Амьтан Animalia Rotifera Rotifera Дэлгэрэнгүй