Амьтны хүрээ
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Аймгийн латин нэр Хүрээний монгол нэр Хүрээний латин нэр
1 Бичил биетэн Fungi Zygomycota Zygomycota Дэлгэрэнгүй
2 Амьтан Animalia Rotifera Rotifera Дэлгэрэнгүй
3 Bacteria Bacteria Proteobacteria Proteobacteria Дэлгэрэнгүй
4 Амьтан Animalia Хавтгай хорхой Platyhelminthes Дэлгэрэнгүй
5 Амьтан Animalia Хавтгай хорхой Platyhelminthes Дэлгэрэнгүй
6 Амьтан Animalia Дугариг хорхой Nematoda Дэлгэрэнгүй
7 Амьтан Animalia Зөөлөн биетэн Mollusca Дэлгэрэнгүй
8 Bacteria Bacteria Firmicutes Firmicutes Дэлгэрэнгүй
9 Archaea Archaea Euryarchaeota Euryarchaeota Дэлгэрэнгүй
10 Bacteria Bacteria Cyanobacteria Cyanobacteria Дэлгэрэнгүй