Амьтны хүрээ
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Аймгийн латин нэр Хүрээний монгол нэр Хүрээний латин нэр
1 Бичил биетэн Fungi Basidiomycota Basidiomycota Дэлгэрэнгүй
2 Бичил биетэн Fungi Ascomycota Ascomycota Дэлгэрэнгүй
3 Бичил биетэн Fungi Zygomycota Zygomycota Дэлгэрэнгүй
4 Бичил биетэн Fungi Chytridiomycota Chytridiomycota Дэлгэрэнгүй
5 Амьтан Animalia Үе хөлтөн Arthropoda Дэлгэрэнгүй
6 Амьтан Animalia Дугариг хорхой Nematoda Дэлгэрэнгүй
7 Амьтан Animalia Зөөлөн биетэн Mollusca Дэлгэрэнгүй
8 Амьтан Animalia Цагираг хорхой Annelida Дэлгэрэнгүй
9 Амьтан Animalia Хавтгай хорхой Platyhelminthes Дэлгэрэнгүй
10 Амьтан Animalia Rotifera Rotifera Дэлгэрэнгүй