Амьтны хүрээ
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Аймгийн латин нэр Хүрээний монгол нэр Хүрээний латин нэр
1 Бичил биетэн Fungi Ascomycota Ascomycota Дэлгэрэнгүй
2 Бичил биетэн Fungi Basidiomycota Basidiomycota Дэлгэрэнгүй
3 Бичил биетэн Fungi Zygomycota Zygomycota Дэлгэрэнгүй
4 Бичил биетэн Fungi Chytridiomycota Chytridiomycota Дэлгэрэнгүй
5 Bacteria Bacteria Firmicutes Firmicutes Дэлгэрэнгүй
6 Bacteria Bacteria Proteobacteria Proteobacteria Дэлгэрэнгүй
7 Bacteria Bacteria Actinobacteria Actinobacteria Дэлгэрэнгүй
8 Bacteria Bacteria Cyanobacteria Cyanobacteria Дэлгэрэнгүй
9 Archaea Archaea Euryarchaeota Euryarchaeota Дэлгэрэнгүй
10 Амьтан Animalia Дугариг хорхой Nematoda Дэлгэрэнгүй