Амьтны хүрээ
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Аймгийн латин нэр Хүрээний монгол нэр Хүрээний латин нэр
11 Bacteria Bacteria Cyanobacteria Cyanobacteria Дэлгэрэнгүй
12 Archaea Archaea Euryarchaeota Euryarchaeota Дэлгэрэнгүй
13 Амьтан Animalia Дугариг хорхой Nematoda Дэлгэрэнгүй
14 Амьтан Animalia Rotifera Rotifera Дэлгэрэнгүй
15 Bacteria Bacteria Firmicutes Firmicutes Дэлгэрэнгүй
16 Bacteria Bacteria Proteobacteria Proteobacteria Дэлгэрэнгүй
17 Амьтан Animalia Хатгуурт хорхой Acanthocephala Дэлгэрэнгүй
18 Амьтан Animalia Хавтгай хорхой Platyhelminthes Дэлгэрэнгүй