Амьтны тархацын зураг
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр Тархацын зургийг хийсэн он
1 Хөхтөн Гар далавчтан Багваахай Myotis bombinus Myotis bombinus 2010 Дэлгэрэнгүй
2 Хөхтөн Мэрэгчтэн Минжнийхэн Castor fiber Азийн минж 2010 Дэлгэрэнгүй
3 Хөхтөн Мэрэгчтэн Хулгана Apodemus peninsulae Азийн хулгана 2010 Дэлгэрэнгүй
4 Хөхтөн Шавьж идэштэн Чацуулин Talpa altaica Алтайн чицуулин 2010 Дэлгэрэнгүй
5 Хөхтөн Мэрэгчтэн Хэрэмнийхэн Spermophilus pallidicauda Бозлог зурам 2010 Дэлгэрэнгүй
6 Хөхтөн Туруутан Бугынхан Capreolus pygargus Бор гөрөөс 2010 Дэлгэрэнгүй
7 Хөхтөн Гар далавчтан Багваахай Hypsugo alaschanicus Бор турсаахай 2010 Дэлгэрэнгүй
8 Хөхтөн Туулайтан Туулай Lepus tolai Бор туулай 2010 Дэлгэрэнгүй
9 Хөхтөн Мэрэгчтэн Шишүүхэй Cricetulus migratorius Бор шишүүхэй 2010 Дэлгэрэнгүй
10 Хөхтөн Мэрэгчтэн Шишүүхэй Cricetulus sokolovi Бүрдийн шишүүхэй 2010 Дэлгэрэнгүй