Амьтны тархацын зураг
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр Тархацын зургийг хийсэн он
1 Хөхтөн Туруутан Тугалмайтныхан Capra sibirica Янгир ямаа 2010 Дэлгэрэнгүй
2 Хөхтөн Мах идэштэн Суусрынхан Vormela peregusna Эрээн хүрнэ 2010 Дэлгэрэнгүй
3 Хөхтөн Мэрэгчтэн Алагдааганыхан Dipus sagitta Элсч савагдаахай 2010 Дэлгэрэнгүй
4 Хөхтөн Мах идэштэн Мийнхэн Lynx lynx Шилүүс мий 2010 Дэлгэрэнгүй
5 Хөхтөн Туулайтан Туулай Lepus timidus Чандага 2010 Дэлгэрэнгүй
6 Хөхтөн Мах идэштэн Мийнхэн Uncia uncia Цоохор ирвэс 2010 Дэлгэрэнгүй
7 Хөхтөн Мах идэштэн Мийнхэн Felis silvestris Цоохондой 2010 Дэлгэрэнгүй
8 Хөхтөн Мэрэгчтэн Шишүүхэй Allocricetulus curtatus Цомч шишүүхэй 2010 Дэлгэрэнгүй
9 Хөхтөн Шавьж идэштэн Атаахай Sorex tundrensis Цармын атаахай 2010 Дэлгэрэнгүй
10 Хөхтөн Туруутан Тугалмайтныхан Procapra gutturosa Цагаан зээр 2010 Дэлгэрэнгүй