Амьтны тархацын зураг
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр Тархацын зургийг хийсэн он
1 Хөхтөн Туруутан Бугынхан Alces alces Молцог хандгай 2010 Дэлгэрэнгүй
2 Хөхтөн Мэрэгчтэн Алагдааганыхан Allactaga balikunica Өмнөговийн алагдаага 2010 Дэлгэрэнгүй
3 Хөхтөн Мэрэгчтэн Алагдааганыхан Allactaga bullata Говийн алагдаага 2010 Дэлгэрэнгүй
4 Хөхтөн Мэрэгчтэн Алагдааганыхан Allactaga elater Давжаа алагдаага 2010 Дэлгэрэнгүй
5 Хөхтөн Мэрэгчтэн Алагдааганыхан Allactaga sibirica Сибирь алагдаахай 2010 Дэлгэрэнгүй
6 Хөхтөн Мэрэгчтэн Шишүүхэй Allocricetulus curtatus Цомч шишүүхэй 2010 Дэлгэрэнгүй
7 Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Alticola barakshin Говь-Алтайн барагчин 2010 Дэлгэрэнгүй
8 Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Alticola macrotis Соён барагчин 2010 Дэлгэрэнгүй
9 Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Alticola semicanus Хадны барагчин 2010 Дэлгэрэнгүй
10 Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Alticola strelzovi Тавшгар барагчин 2010 Дэлгэрэнгүй