Амьтны тархацын зураг
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр Тархацын зургийг хийсэн он
1 Хөхтөн Туурайтан Адууныхан Equus ferus przewalskii Тахь 2010 Дэлгэрэнгүй
2 Хөхтөн Туурайтан Адууныхан Equus hemionus Хулан 2010 Дэлгэрэнгүй
3 Хөхтөн Мэрэгчтэн Алагдааганыхан Allactaga bullata Говийн алагдаага 2010 Дэлгэрэнгүй
4 Хөхтөн Мэрэгчтэн Алагдааганыхан Allactaga sibirica Сибирь алагдаахай 2010 Дэлгэрэнгүй
5 Хөхтөн Мэрэгчтэн Алагдааганыхан Cardiocranius paradoxus Таван хуруут атигдаахай 2010 Дэлгэрэнгүй
6 Хөхтөн Мэрэгчтэн Алагдааганыхан Allactaga balikunica Өмнөговийн алагдаага 2010 Дэлгэрэнгүй
7 Хөхтөн Мэрэгчтэн Алагдааганыхан Allactaga elater Давжаа алагдаага 2010 Дэлгэрэнгүй
8 Хөхтөн Мэрэгчтэн Алагдааганыхан Euchoreutes naso Соотон алагдаахай 2010 Дэлгэрэнгүй
9 Хөхтөн Мэрэгчтэн Алагдааганыхан Dipus sagitta Элсч савагдаахай 2010 Дэлгэрэнгүй
10 Хөхтөн Шавьж идэштэн Атаахай Sorex roboratus Тавшгар атаахай 2010 Дэлгэрэнгүй