Амьтны тархацын зураг
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр Тархацын зургийг хийсэн он
1 Хөхтөн Мэрэгчтэн Шишүүхэй Cricetulus sokolovi Бүрдийн шишүүхэй 2010 Дэлгэрэнгүй
2 Хөхтөн Мэрэгчтэн Шишүүхэй Cricetulus migratorius Бор шишүүхэй 2010 Дэлгэрэнгүй
3 Хөхтөн Мэрэгчтэн Шишүүхэй Cricetulus barabensis Хөх шишүүхэй 2010 Дэлгэрэнгүй
4 Хөхтөн Мэрэгчтэн Шишүүхэй Allocricetulus curtatus Цомч шишүүхэй 2010 Дэлгэрэнгүй
5 Хөхтөн Мэрэгчтэн Шишүүхэй Cricetulus longicaudatus Урт сүүлт шишүүхэй 2010 Дэлгэрэнгүй
6 Хөхтөн Мах идэштэн Чоно Vulpes corsac Хярс 2010 Дэлгэрэнгүй
7 Хөхтөн Мах идэштэн Чоно Vulpes vulpes Үнэг 2010 Дэлгэрэнгүй
8 Хөхтөн Мах идэштэн Чоно Canis lupus Саарал чоно 2010 Дэлгэрэнгүй
9 Хөхтөн Шавьж идэштэн Чацуулин Talpa altaica Алтайн чицуулин 2010 Дэлгэрэнгүй
10 Хөхтөн Мэрэгчтэн Хэрэмнийхэн Spermophilus pallidicauda Бозлог зурам 2010 Дэлгэрэнгүй