Амьтны тархацын зураг
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр Тархацын зургийг хийсэн он
1 Хөхтөн Гар далавчтан Багваахай Hypsugo alaschanicus Бор турсаахай 2010 Дэлгэрэнгүй
2 Хөхтөн Гар далавчтан Багваахай Myotis bombinus Myotis bombinus 2010 Дэлгэрэнгүй
3 Хөхтөн Зараатан Зараа Hemiechinus auritus Дэлдэн зараа 2010 Дэлгэрэнгүй
4 Хөхтөн Мах идэштэн Чоно Canis lupus Саарал чоно 2010 Дэлгэрэнгүй
5 Хөхтөн Мах идэштэн Чоно Vulpes vulpes Үнэг 2010 Дэлгэрэнгүй
6 Хөхтөн Мах идэштэн Чоно Vulpes corsac Хярс 2010 Дэлгэрэнгүй
7 Хөхтөн Мах идэштэн Мийнхэн Lynx lynx Шилүүс мий 2010 Дэлгэрэнгүй
8 Хөхтөн Мах идэштэн Мийнхэн Felis silvestris Цоохондой 2010 Дэлгэрэнгүй
9 Хөхтөн Мах идэштэн Мийнхэн Uncia uncia Цоохор ирвэс 2010 Дэлгэрэнгүй
10 Хөхтөн Мах идэштэн Суусрынхан Arctonyx collaris Мангис дорго 2010 Дэлгэрэнгүй