Амьтны тархацын зураг
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр Тархацын зургийг хийсэн он
1 Хөхтөн Шавьж идэштэн Чацуулин Talpa altaica Алтайн чицуулин 2010 Дэлгэрэнгүй
2 Хөхтөн Шавьж идэштэн Атаахай Sorex tundrensis Цармын атаахай 2010 Дэлгэрэнгүй
3 Хөхтөн Шавьж идэштэн Атаахай Sorex minutissimus Өөдсөн атаахай 2010 Дэлгэрэнгүй
4 Хөхтөн Шавьж идэштэн Атаахай Sorex roboratus Тавшгар атаахай 2010 Дэлгэрэнгүй
5 Хөхтөн Туурайтан Адууныхан Equus hemionus Хулан 2010 Дэлгэрэнгүй
6 Хөхтөн Туурайтан Адууныхан Equus ferus przewalskii Тахь 2010 Дэлгэрэнгүй
7 Хөхтөн Туулайтан Туулай Lepus tolai Бор туулай 2010 Дэлгэрэнгүй
8 Хөхтөн Туулайтан Туулай Lepus timidus Чандага 2010 Дэлгэрэнгүй
9 Хөхтөн Туруутан Гахай Sus scrofa Зэрлэг гахай 2010 Дэлгэрэнгүй
10 Хөхтөн Туруутан Гахай Sus scrofa Зэрлэг гахай 2010 Дэлгэрэнгүй