Амьтны тархацын зураг
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр Тархацын зургийг хийсэн он
1 Хөхтөн Мэрэгчтэн Хэрэмнийхэн Spermophilus undulatus Урт сүүлт зурам 2010 Дэлгэрэнгүй
2 Хөхтөн Мэрэгчтэн Хэрэмнийхэн Spermophilus pallidicauda Бозлог зурам 2010 Дэлгэрэнгүй
3 Хөхтөн Мэрэгчтэн Хэрэмнийхэн Spermophilus dauricus Дагуур зурам 2010 Дэлгэрэнгүй
4 Хөхтөн Мэрэгчтэн Хэрэмнийхэн Spermophilus alaschanicus Гозоорой зурам 2010 Дэлгэрэнгүй
5 Хөхтөн Мэрэгчтэн Хэрэмнийхэн Spermophilus alaschanicus Гозоорой зурам 2010 Дэлгэрэнгүй
6 Хөхтөн Мэрэгчтэн Унтаахай Dryomis nitedula Ойн унтаахай 2010 Дэлгэрэнгүй
7 Хөхтөн Мэрэгчтэн Минжнийхэн Castor fiber Азийн минж 2010 Дэлгэрэнгүй
8 Хөхтөн Мэрэгчтэн Алагдааганыхан Euchoreutes naso Соотон алагдаахай 2010 Дэлгэрэнгүй
9 Хөхтөн Мэрэгчтэн Алагдааганыхан Dipus sagitta Элсч савагдаахай 2010 Дэлгэрэнгүй
10 Хөхтөн Мэрэгчтэн Хэрэмнийхэн Tamias sibiricus Жирх 2010 Дэлгэрэнгүй